Bild verktyg

Livstidsgaranti på verktyg

Konstruktionen är viktig

Konstruktionen av verktyget är den viktigaste komponenten för en bra slutprodukt och våra verktygsmakare är väl medvetna om våra kvalitetskrav. Vi lämnar livstidsgaranti på de verktyg som ni köper av oss, vilket betyder att ni aldrig drabbas av några kostnader för slitage eller liknande.

  • zinkens.jpg
  • magiker.jpg
  • kvalitet.jpg
  • vindkraft.jpg
  • angel1.jpg


Gjuteriteknik AB • Repslagarevägen 10 • 331 53 Värnamo • Tel: +46 370 65 67 50 • Fax: +46 370 65 67 59 • förnamn.efternamn@gjuteriteknik.se